2012-05-06

Typiskt bra grej med internet:

Man kan hitta hur barnen från "Sound of Music" ser ut som vuxna.

Då:


Nu:

1 kommentar:

Ingrid sa...

!!!!!!!!!!!! Kurt är sig lik!